Aktualności

NAPOLLO z propozycją pakietu pomocowego dla Najemców

Firma Napollo, jako długoterminowy i lojalny partner Najemców, których lokale pozostają zamknięte zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wyszła z propozycją  doraźnych rozwiązań pomocowych. Zaproponowany Najemcom, którzy w świetle powołanego powyżej rozporządzenia nie mogą prowadzić operacji w swoich lokalach w obiektach handlowych, pakiet to 14-dniowe wakacje czynszowe w kwietniu oraz 10% obniżka opłaty czynszowej za marzec. Firma zdecydowała się na przygotowanie pakietu dla swoich Najemców w ramach możliwości, jakimi dysponuje obecnie, mając na względzie własne zobowiązania wobec instytucji finansowych, które obsługuje na bieżąco, a także pomimo faktu, że zaistniała sytuacja nie stanowi okoliczności, które stwarzałyby podstawy do niewykonywania przez Najemców swoich zobowiązań.

- Nasza decyzja podyktowana jest poczuciem solidarności biznesowej oraz obywatelskiej wobec Najemców. Wynika z chęci pomocy Najemcom w utrzymaniu stabilności finansowej a także uniknięciu zwolnień i redukcji personelu. Podkreślamy, że na nas również ciążą zobowiązania np. wobec banków, które dziś w całości spoczywają na firmie, podobnie jak i zaproponowane Najemcom ulgi. – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes  Zarządu Napollo Holding. - Sytuacja dynamicznie się zmienia, a wspomniane tu rozwiązania odpowiadają dzisiejszemu stanowi naszej wiedzy nt. ograniczeń handlu. Pozostajemy zatem w stałym kontakcie z Najemcami w celu możliwości aktywnego reagowania na bieżąco na zmieniające się uwarunkowania czy wytyczne. – dodaje Sławomir Zawadzki.

W galeriach i parkach handlowych wygodnych zakupów należących do Napollo otwarte są obecnie wyłącznie lokale dopuszczone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca tego roku.

DEVELOPED BY NAPOLLO © 2018
CZŁONEK POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

Wiadomość została wysłana

Serwis chwilowo niedostępny spróbuj za chwilę

**Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne, do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przedstawienie oferty.