Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis dostępny pod adresem www.napollo.pl (dalej „Strona internetowa”) prowadzony jest przez spółkę pod firmą Napollo Residential Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000438560, NIP 7010358505 (dalej „Napollo”)
2. Napollo w związku z prowadzeniem Serwisu internetowego będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkowników podczas wypełniania formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej Napollo gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkownika z Stroną Internetową oraz może gromadzić numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie. Powyższe informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych w szczególności w celu zarządzania Stroną Internetową, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
4. Na Stronie internetowe Napollo może zbierać również informacje w sposób zautomatyzowany poprzez pliki cookies.


II. Klauzula Informacyjna

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Napollo Residential Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-823, przy ul. Osmańskiej 12 (NIP 7010358505, KRS 0000438560, REGON 146347070).
2. Podstawą prawną przetwarzania przez Napollo Residential Sp. z o.o. danych podanych na stronie internetowej jest udzielenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO), tj. zgody na:
1) opracowanie i udzielenie odpowiedzi na pytanie wskazane w formularzu kontaktowym na Stronie internetowej,
2) przetwarzanie danych w celach marketingowych,
3) przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku wyrażenia przez osobę
a) Zgody nr 1 - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Napollo Residential Sp. z o.o., podanych przeze mnie w formularzu danych w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na moje pytanie - Sp. z o.o. będzie mogła przetwarzać dane osobowe w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu.
b) Zgody nr 2 - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Napollo Residential Sp. z o.o. podanych przeze mnie w formularzu danych, dla celów działań promocyjnych i marketingowych dotyczących inwestycji mieszkaniowych - Sp. z o.o. będzie mogła przetwarzać dane osobowe dla celów promocji i marketingu inwestycji mieszkaniowych.
c) Zgody nr 3 - Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Napollo Residential Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ) oraz na marketing bezpośredni Napollo Residential Sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących polegający na otrzymywaniu informacji handlowych o inwestycjach mieszkaniowych - Sp. z o.o. będzie mogła przekazywać osobie informacje handlowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących polegający na otrzymywaniu informacji handlowych o inwestycjach mieszkaniowych.

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące wysyłkę informacji handlowych.
5. Pełna oraz aktualna lista inwestycji mieszkaniowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem www napollo.pl/mieszkaniowe-37.html
6. Dane osobowe w zakresie zgody nr 1 będą przetwarzane do momentu opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie, zaś w zakresie zgody nr 2 i nr 3 dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
7. Informuje się, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej.
8. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Informuje się, iż osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informuje się, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Powyższe żądania i oświadczenia oraz wątpliwości dotyczące danych osobowych można składać do administratora danych. Dane kontaktowe Administratora danych tel. +48 22 417 15 15 adres e-mail info@napollo.pl
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).


III. Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Napollo.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. W ramach Strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie,
b) „cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies),
c) „cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej Strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, przy czym dane z cookies sesyjnych nie są przez Napollo w żaden sposób używane - korzysta z nich jedynie serwer PHP co umożliwia mu prawidłowe funkcjonowania, zaś pliki cookies stałe używane są jedynie do przechowywania informacji o wcześniejszym zaakceptowaniu informacji o plikach cookies.
5. Napollo nie przechowuje w plikach cookies żadnej innej informacji, wszystkie pozostałe pliki cookies pochodzą z domen firm trzecich takich jak Google czy Livechat.pl.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Napollo informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Napollo.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
10. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce.
11. Opisane przez producentów sposoby blokowania obsługi plików cookies dostępne są:
a) dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
b) dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,
c) dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem:
https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
d) dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
e) dla przeglądarki Opera pod adresem: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,
f) dla przeglądarki Safari pod adresem:
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.
12. Napollo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki Prywatności na Stronie internetowej. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Strony internetowej jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Polityki Prywatności.
13. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania związane z Polityką Prywatności można przekazywać na adres e-mail: info@napollo.pl
DEVELOPED BY NAPOLLO © 2018
CZŁONEK POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

Wiadomość została wysłana

Serwis chwilowo niedostępny spróbuj za chwilę

**Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne, do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przedstawienie oferty.